Центъра за поддръжка

За да опростим заявките за поддръжка и да ви обслужваме по-добре, ние използваме система за поддръжка на билети. Всяка заявка за поддръжка получава уникален номер на билет, който можете да използвате за проследяване на напредъка и отговорите онлайн. За справка ние предоставяме пълен архив и история на всички ваши заявки за поддръжка. За да подадете билет е необходим валиден имейл адрес.